K čemu je nám psaní

14. leden 2011 | 09.25 | rubrika: Čtení a psaní

K čemu je nám psaní

      S nostalgií vzpomínám, jak jsme si s kamarádkou nechávaly vzkazy ve škvíře za vývěskou s programy místního kina, jak nám babička nechávala hustě popsané lístky se zprávami, co se děje na zahradě. Mám schované dopisy od ctitelů i milostnou korespondenci s deníkem  jedné prapratety. Na pohlednicích z války jsou pod známkami ukrytá vyznaní psaná droboučkým rukopisem.

     Písmo je všude kolem nás. Příjemným rukopisem napsaná cedule před restaurací může vzbudit dojem, že se menu pravidelně obměňuje. Ale stačí špatně připravit poutač a vzbudíte dojem, že práce podniku je nedbalá a případného zákazníka přejde chuť.

    Použité písmo a jeho rozvržení na ploše může čtenáři sdělit tolik informací o původci zprávy jako zpráva samotná. Platí jak pro písmo psané, tak i tištěné.

     Rozbor rukopisu přináší stejné informace jako styl oblékání, styl jízdy autem, veřejné vystupování, gesta atd. Dozvídáme se, zda je člověk společenský, nebo spíše uzavřený, jak se chová k ostatním lidem, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, jaké má asi koníčky a záliby, k jakému povolání se hodí.

     Písmo jednoho člověka nezůstává stále stejné. Zkuste si najít své sešity ze základní školy, ze střední, nějaké poznámky z pozdější doby, napište si nějaký text teď v této chvíli. Uvidíte, že se mohou od sebe velmi lišit. Např. typickým rysem písma pubertálního je sklon doleva, znak opozice a revolty. Možná, že u některých písemností směřují řádky optimisticky nahoru a u jiných těžce klesají dolů. Písmo totiž vyjadřuje i naši momentální náladu nebo stav, ve kterém se nacházíme. Odráží radost i smutek, naději i naprostou nicotu.

     Informace získané z písma nám mohou pomoci najít vhodné zaměstnání pro sebe nebo pro své dospívající děti, prozradí, zda se k sobě hodíme s partnerem (pokud jsou k dispozici rukopisy obou), vysvětlí, proč  nám zrovna tahle osoba tolik leze na nervy...

     Škoda jen, že dnes už je dopis či pohled psaný rukou a poslaný poštou velkou vzácností. O to víc si těch, kteří nám občas napíší vlastní rukou, važme.

Související články

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)